Objawy chorób

Znajdź objaw choroby:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby której objawów szukasz:

Objawy nowotworów narządu ruchu

Zmiany nowotworowe narządów ruchu dzielą się na pierwotne, w obrębie których wyróżniamy zmiany łagodne i złośliwe oraz nowotwory przerzutowe. Jakie obserwuje się objawy poszczególnych zmian i czym się odróżniają?

Zobacz również opis choroby: Nowotwory narządu ruchu

Zmiany nowotworowe i ich objawy
  • Pierwotne - łagodne
Pierwotne zmiany nowotworowe powstają z tkanek tworzących kość oraz tkanek sąsiednich, na które składają się okostna, mięśnie, nerwy, naczynia i błony maziowe. Stanowią one 1,5 % wszystkich rozpoznawanych nowotworów. Dzielimy je na złośliwe i niezłośliwe, czyli łagodne.

Te łagodne zmiany charakteryzują się powolnym wzrostem oraz bezobjawowym przebiegiem. Ognisko nowotworu jest dobrze odgraniczone i nie wciąga innych tkanek otaczających. Spośród guzów łagodnych i tak zwanych zmian nowotworopodobnych wyróżniamy włókniaki, cysty kostne, wyrośla kostne (chrzęstniaki), kostniaki i naczyniaki. Zmiany usuwane są chirurgicznie z kości, a ubytki kostne wypełnia się przeszczepami kostnymi i/lub preparatami kościozastępczymi.
  • Pierwotne - złośliwe
Zmiany złośliwe z kolei, rosną bardzo szybko, obejmują sąsiadujące tkanki i dają przerzuty przez naczynia chłonne i krwionośne. Najczęstszym nowotworem złośliwym kości (ponad 60% przypadków) jest tzw. mięśniak kościopochodny.

Najczęściej występuje u ludzi młodych, umiejscawiając się w okolicach kolana i przy nasadach kości długich. Głównymi objawami są bardzo silne bóle w miejscu zajętym procesem nowotworowym, nasilające się głównie w nocy i przy ruchach. Zauważa się szybki wzrost guza, niedokrwistość i zmniejszenie masy ciała chorego. Konieczne jest leczenie operacyjne i chemioterapia.

Chrzęstniakomięsak jest drugim co do częstości występujących nowotworem złośliwym kości. Występuje głównie u osób dorosłych jako postać wtórna na podłożu wyrośli kostnych i chrzęstniaków. Rozwijają się bardzo wolno i często wykrywane są przypadkowo. Przerzuty natomiast występują bardzo rzadko. Główne objawy to ból i powiększenie się guza.

Znanym jest również tzw. guz Ewinga. Głównym jego objawem jest to, że występuje w tkankach miękkich. Początkowo pojawia się ból okresowy, później trwa cały czas. Umiejscawia się głównie w kości udowej i czasami w piszczelowej. Dotyka osób do 25 roku życia, a leczenie opiera się na radioterapii i chemioterapii.

Kolejnym przykładem złośliwego nowotworu narządu ruchu jest guz olbrzymiokomórkowy. Dotyczy osób w wieku od 20 – 40 lat. W jego obrębie znajdują się liczne wielojądrzaste komórki olbrzymie. Najczęściej występuje w nasadach dalszych kości długich (np. udowa, promieniowa) oraz w nasadach bliższych piszczeli. Czasami, choć bardzo rzadko, umiejscawia się w kościach płaskich. Charakterystycznym objawem jest ból kończyny w miejscu zmiany, pogrubienie jej obwodu oraz patologiczne złamania.

Przerzuty nowotworowe powstają w wyniku przenoszenia się komórek nowotworowych przez krew do kości. Głównym umiejscowieniem tego rodzaju patologii jest kręgosłup. Występują również w innych dobrze unaczynionych kościach, np. miednicy czy żebrach. Najczęściej, przerzuty powstają w przebiegu nowotworów płuca, gruczołu krokowego i sutka (aż 2/3 przerzutów do kręgosłupa!). Rzadziej, czynnikami przerzutów są nowotwory tarczycy, nerek czy narządów rodnych. Po płucach i wątrobie, układ kostny zajmuje trzecie miejsce jako siedlisko zmian przerzutowych.

Autor:

Paulina Poznańska

Zobacz również opis choroby: Nowotwory narządu ruchu

Rak: macierzyste komórki nowotworowe u podstaw szczepionki

Szczepionka przeciwko macierzystym komórkom nowotworowym, czyli tym, które najmocniej opierają się klasycznym terapiom, została przetestowana na myszach, w dodatku z sukcesem. Kiedy tylko szczepionka została podana, pojawiła się odpowiedź odpornościowa, a organizm nabył zdolność uwalniania się od specyficznych komór... czytaj więcej

Objawy nowotworów żeńskich narządów płciowych

Niewątpliwie wczesne wykrycie nowotworu wiąże się z większym prawdopodobieństwem jego wyleczenia. Warto więc znać i być wyczulonym na objawy, które mogą być sygnałem ze strony organizmu, że rozwija się stan nowotworowy narządów płciowych.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Obniżanie ciśnienia bez leków

Obniżanie ciśnienia bez leków

Niefarmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego ... »

Najnowsze objawy

Tagi

Aktualności